FEDERACIJOS VI SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

padetis

Dėl socialinės ekonominės padėties

Federacijos VI suvažiavimas atkreipia dėmesį į blogėjančią kaimo žmonių padėtį: nelygios konkurencinės sąlygos, žemos žemdirbių pajamos, didelis nedarbas, prastai išplėtota infastrūktūra – turi negrįžtamas socialines ir demografines pasekmes – dalis kaimo gyventojų emigruoja arba palūžta, pasmerkdami šeimas dar didesniam skurdui.Masinėse informavimo priemonėse vyraujantis neapgalvoti politiniai debatai, užgožia ne tik svarbią žmonėms informaciją, yra nutolę nuo svarbių gyvenimo problemų, bet neretai kelia ir psihologinę įtampą, kuri šiuo sunkiu laikotarpiu kai kam tampa lemtinga. Mums kelia susirūpinimą moralinių vertybių degradacija, skirtumai tarp didžiųjų miestų ir kaimiškųjų rajonų, kaimo žmonių saugumo bei jų sveikatos klausimai ir tai, kad Lietuva išliktų patrauklia ir saugia gyventi vieta.
Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos VI-asis suvažiavimas siūlo:

Respublikos Seimui ir Vyriausybei:

1.Dėti pastangas, kad būtų suvienodintos konkurencinės sąlygos ir didėtų žemdirbių pajamos.
2.Skatinti kooperacijos,alternatyvių veiklų, smulkaus verslo plėtrą ir kitas priemones, mažinančias nedarbą kaime.
3.Gerinti infrastruktūrą ir plėtoti paslaugų teikimą kaime.
4.Nedelsiant imtis priemonių socialinei nelygybei mažinti.
5. Skatinti visų lygių socialinį dialogą.
6.Stiprintį įstatymų vykdymo kontrolę, nepriimti įstatymų, siaurinančių žmonių ekonomines garantijas ir socialines garantijas ir profesinių sąjungų teises.

Darbdaviams ir jų organizacijoms:
1.Derinti darbo subjektų interesus, pasirašyti kolektyvines sutartis.
2.Sudaryti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas.
3.Kurti darbo vietas pasinaudojant respublikos įstatymais teikiamomis galimybėmis bei Europos sąjungos fondų lėšomis.

Profesinių sąjungų vadovams:
1.Stiprinti esamas profesines sąjungas ir kurti naujas.
2.Kiekvienoje įmonėje ir oraganizacijoje sudaryti kolektyvines sutartis.
3.Savalaikiai reaguoti į profesinės sąjungos narių pageidavimus ir informuoti apie juos Respublikinę tarybą.
4.Kontroliuoti darbo įstatymų laikymąsį ir kolektyvinių sutarčių vykdymą.

      2014 metų birželio mėn. 20 dieną moksleivių poilsiavietėje „Žilvitis” (Karklėje, Klaipėdos raj.) vyks LŽŪDPS Federacijos VII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Numatoma priimti pagrindines Veiklos kryptis 2014 – 2019 metams bei Rezoliuciją Dėl kaimo žmonių socialinės ekonominės padėties.

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Balsų skaičius: 2

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Naujienos
Taip Pat Skaitykite